ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها و پروژه های سرمایه ای با استفاده از نرم افزار کامفار

تاریخ برگزاری: بهمن‌ماه ۱۴۰۲ ۲۴ساعت ۶ جلسه ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ثبت‌نام فهرست اساتید دوره مشاهده همه‌ی اساتید بهمن‌ماه ۱۴۰۲ دانشکدگان مدیریت…

ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها و پروژه های سرمایه ای با استفاده از نرم افزار کامفار (برگزار شد)

تاریخ برگزاری: بهمن ۱۴۰۱ ۲۴ساعت ۶ جلسه ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ثبت‌نام فهرست اساتید دوره مشاهده همه‌ی اساتید بهمن ۱۴۰۱ دانشکدگان مدیریت…

دوره آموزشی پرورش مدیران متخصص در صنعت دارویی کشور

تاریخ برگزاری: آذر ۱۴۰۲ ۱۰۰ساعت ۵۰ جلسه حضوری : ۸۹.۰۰۰.۰۰۰ریال آنلاین : 71.2۰۰.۰۰۰ ریال ثبت‌نام فهرست اساتید دوره دکتر توکلان…

مدیریت پروژه و پورتفولیوی سرمایه گذاری

تاریخ برگزاری: آذر ۱۴۰۲ ۲۴ساعت ۶ جلسه ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ثبت‌نام فهرست اساتید دوره مشاهده همه‌ی اساتید آذرماه ۱۴۰۲ دانشکدگان مدیریت…

مدیریت پروژه و پورتفولیوی سرمایه گذاری (برگزار شد)

تاریخ برگزاری: آذرماه ۱۴۰۱ ۲۴ساعت ۶ جلسه ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ثبت‌نام فهرست اساتید دوره مشاهده همه‌ی اساتید آذرماه ۱۴۰۱ دانشکدگان مدیریت…

نشست تحلیل صنعت دارو در تالار شیشه‌ای

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران، این نشست در ساختمان بورس تهران و با همت ماهنامه…