جدیدترین دوره

پرورش مدیران متخصص در صنعت دارویی کشور

پرورش مدیران متخصص در صنعت دارویی کشور

اساتید دوره به ترتیب حروف الفبا

رسانه

رسانه

مصاحبه با اساتید_ ضرورت برگزاری دوره (بخش یک)

مصاحبه با دکتر سبحانیان

معرفی دوره

مصاحبه با اساتید_ ضرورت برگزاری دوره (بخش دو)

مصاحبه با اساتید_ ضرورت برگزاری دوره (بخش سه)

مصاحبه با اساتید_ ضرورت برگزاری دوره (بخش چهار)

چرا Pharmamanage؟

گروه آموزشی مدیران متخصص صنعت داروسازی با رسالت و هدف توانمندسازی بدنه کارشناسی و مدیریتی سازمان در بهار سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز نموده‌است. این گروه آموزشی با استفاده از اساتید و نخبه‌های صنعت داروسازی اقدام به تعریف و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در حوزه‌های مختلف مدیریتی و اجرایی متناسب با زبان و فرهنگ صنعت داروسازی و بر اساس استانداردهای علمی، نموده است.

این گروه در کنار آموزش‌های دانش مدیریت به روز صنعت، مهارت اجرایی نمودن و عملیاتی کردن آن را نیز در قالب کارگاه‌های تخصصی به افراد می آموزد.

این گروه امید آن دارد تا بتواند با انتقال مهارت‌ها و تجربیات موفق و حتی ناموفق شرکت‌ها در زمینه مدیریت اجرایی به افراد، مدیران متخصص را پرورش دهد و با ایجاد پل ارتباطی بین آموزشهای دانشگاهی و فرایندها و موضوعات واقعی مرتبط با صنعت، گامی مهم در جهت ارتقاء دانش فنی و کیفی بدنه سازمان ایجاد نماید.

برای ارتباط با کارشناسان ما و دریافت مشاوره‌ی رایگان اطلاعات خود را وارد کنید.