مهندس فرزین نیا

درباره استاد:
مدیر استراتژی و تعالی شرکت داروسازی رازک

سوابق شغلی و حرفه‌ای:

عضو هیات مدیره شرکت اوزان

دارای سوابق مدیریتی متعدد در حوزه برنامه ریزی و توسعه راهبردی در صنعت دارویی

مدرس دوره های مدیریتی متعدد در حوزه مسئولیت اجتماعی و استراتژی در صنعت دارویی کشور

ممیز و سر ممیز استاندارد های مدیریت کیفیت ایزو در برخی از شرکت های دارویی کشور