آقای فرهادی‌افشار

درباره استاد:
دانشجوی دکتری مدیریت مالی

سوابق شغلی و حرفه‌ای:

مدیر بازارگردانی کارگزاری بانک صنعت و معدن 

کارشناس معامله گر کارگزاری سهم آشنا

دبیر کمیته ریسک سبد گردان سهم آشنا

کارشناس صندوق‌های تأمین مالی سبد گردان سهم آشنا

معامله‌گر ارشد بازار سرمایه

تحلیل‌گر بازار سرمایه