دکتر عبدالله‌نژاد

درباره استاد:
دکترای داروسازی

سوابق شغلی و حرفه‌ای:

مدیر کنترل کیفیت شرکت داروسازی تهران شیمی
مدیر کنترل کیفیت و معاونت کارخانه شرکت داروسازی لقمان
مدیر کارخانه شرکت داروسازی البرز زاگرس