دکتر راجی

درباره استاد:
دکتری مدیریت (منابع انسانی)

سوابق شغلی و حرفه‌ای:

مدیر مطالعات استراتژیک هلدینگ داروپخش
مدیر نظارت بر دارویی تامین شستا
عضویت در هیات مدیره شرکت های دارویی.
دارای سوابق متعدد آموزش در حوزه مدیریت شرکت‌های داروسازی