دکتر حاجی‌میری

درباره استاد:
دکترای داروسازی، دکترای تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو 

سوابق شغلی و حرفه‌ای:

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین
عضو و رئیس هیات مدیره شرکت پارس دارو
مدرس حوزه های کسب و کار و نوآوری در صنعت داروسازی
مشاور گروه دارویی TPICO

دوره های ارائه شده توسط این مدرس