مهندس آتش‌روز

درباره استاد:
مهندسی مالی و مدیریت ریسک

سوابق شغلی و حرفه‌ای:

مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بانک صنعت و معدن

مشاور سرمایه گذاری شرکت آرمان آتی 

کارشناس صندوق های سرمایه گذاری

معامله‌گر ارشد بازار سرمایه

حسابدار، پژوهشگر، مدرس