مهندس احمدی لیوانی

درباره استاد:
فوق لیسانس مدیریت اجرایی EMBA

سوابق شغلی و حرفه‌ای:

رییس هیات مدیره شرکت داروسازی آنتی بیوتیک‌سازی ایران
معاون طرح و توسعه شرکت داروسازی رازک
مدیر نظارت و ارزیابی بر پروژه های شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین