دکتر محسن صفاجو

درباره استاد:
دکترای تخصصی حسابداری

سوابق شغلی و حرفه‌ای:

مدیرعامل شرکت سامان تجارت

رییس هیات مدیره توزیع داروپخس

معاون امور شرکتها و مجامع تیپیکو

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران