دکتر علی ارم

درباره استاد:
مدیر اجرایی شرکت شفایاب گستر

سوابق شغلی و حرفه‌ای:

معاون برنامه ریزی و توسعه راهبردی هلدینگ تیپیکو از 1398 تا 1401
معاون بازرگانی شرکت بیوسان فارمد از 1393 تا 1398