آقای شجاعی

درباره استاد:
دانشجوی دکتری مدیریت مالی

سوابق شغلی و حرفه‌ای:

مدیر معاملات اوراق بهادار کارگزاری بانک صنعت و معدن
مدیر معاملات اوراق بهادار کارگزاری بورس بیمه ایران
معامله گر اوراق کارگزاری بانک صنعت و معدن، کارگزاری فولاد مبنا و کارگزاری حافظ