دکتر ترحمی

درباره استاد:
دکتری داروسازی، MBA دارویی از دانشگاه لینشوپینگ سوئد

سوابق شغلی و حرفه‌ای:

مدیر بازاریابی و فروش شرکت داروسازی کاسپین تأمسن
مدیر عامل شرکت دارویی آترا
مدیر عامل شرکت داروسازی کاسپین تأمین
مدیر عامل شرکت داروسازی خوارزمی