آقای اسکینی

درباره استاد:
مدیرتحلیل و مشاور عرضه و پذیرش کارگزاری بانک صنعت و معدن

سوابق شغلی و حرفه‌ای:

کارشناس تحلیل کارگزاری ارمان تدبیر نقش جهان

کارشناس تحلیل شرکت اندیشمندان تلاشگر سپاهان

تحلیل‌گر ارشد بازار سرمایه