دکتر ماپار

درباره استاد:
دکتری دامپزشکی، MBA دامپزشکی

سوابق شغلی و حرفه‌ای:

مسئول فنی داروهای دامپزشکی شرکت داروسازی رازک و کارخانجات داروپخش
مسئول فنی نمونه صنعت دامپزشکی و مشاور رئیس سازمان دامپزشکی
عضو هیات مدیره انجمن صنفی دامپزشکان شاغل در صنعت دارویی
مدیر تضمین کیفیت داروهای دامپزشکی داروسازی لابراتورهای رازک