اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی شماست

آموزش مدیران متخصص صنعت دارویی کشور

تیزر دوره

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...

بیاموزید و موفق شوید

دیدگاه صاحب‌نظران این عرصه

عناوین و سرفصل‌ها

– معرفی دارو و حوزه رگولاتوری و الزامات قانونی، حقوق و قوانین قضایی در حوزه دارو
– معرفی صنایع دارویی و فضای کسب و کار صنعت دارو 
– مسائل جاری در حوزه منابع انسانی ، ساختار و رفتار سازمانی و رهبری در شرکتهای دارویی 
– فروش، بازاریابی و برندینگ در صنایع دارویی
– تولید ، بهره‌برداری و کنترل کیفیت در شرکتهای دارویی
– زنجیره تأمین و بازرگانی و الزامات قانونی مرتبط در صنعت دارویی
– مدیریت مالی، بیمه و مالیات ، سرمایه‌گذاری و توسعه در شرکتهای دارویی
– تحقیق و توسعه ، نوآوری و مدیریت دانش در شرکتهای دارویی
– سیستم مدیریت کیفیت در شرکتهای دارویی