• چشم‌انداز-در افق ۱۴۰۴

  چسم انداز این اکوسیستم تبدیل بزرگ‌ترین مرکز پرورش مدیران متخصص و شایسته در صنعت داروسازی کشور در افق ۱۴۰۴ می‌باشد.

   

 • اهداف

  این اکوسیستم در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود را متعد به تامین نیروی متخصص صنعت داروسازی به عنوان یکی از ارکان نظام سلامت کشور می‌داند.

 • ارزش‌ها

  مسئولیت‌پذیری در برابر ذینفعان

  اخلاق‌مداری

  یادگیری و بهبود مستمر

  نوآوری